ROADMAPS

In 3 stappen een 10-jarige strategie!

Niet alleen IN, maar ook
AAN uw bedrijf werken

Business Roadmaps helpt ondernemers om op efficiënte wijze aan de toekomst van het bedrijf te werken. Daarbij wordt zo weinig mogelijk tijd én geld van de ondernemer gevraagd.

Ondernemers zijn meestal druk betrokken bij het primaire proces van hun bedrijf. Daardoor komen ze er onvoldoende aan toe om aan de toekomst van hun bedrijf te werken.

Kansen en bedreigingen overkomen de ondernemer. Hij is ze niet vóór. De ondernemer heeft het al druk genoeg met de waan van de dag. Laat staan dat hij ook nog eens tijd kan nemen om over de toekomst van zijn bedrijf na te denken. Toch is dat nodig!

Business Roadmaps helpt ondernemers om op efficiënte wijze aan de toekomst van het bedrijf te werken. Daarbij wordt zo weinig mogelijk tijd én geld van de ondernemer gevraagd.

In 3 stappen
een 10-jarige strategie!

stap 1BUSINESS MODEL
De basis voor je bedrijf. Het business model bevat alle relevante bouwstenen van je bedrijf. Je maakt keuzes, geeft ze kort en krachtig weer. Hiermee kun je aan iedereen duidelijk maken waar je voor staat. En het business model is de meetlat waarlangs je alle toekomstige beslissingen kunt afwegen.
stap 2STRATEGIE
Hoe blijf je relevant voor je klanten en je partners? Nu en in de toekomst. In deze stap ga je onder andere in op je onweerstaanbare aanbod, je rol en kracht als ondernemer, en je ambitie. Deze stap vormt de brug van het business model naar de Roadmap.
stap 3ROADMAP
Jouw concrete en realiseerbare plan om je ambitie te bereiken. Met duidelijke stappen. Met alternatieve scenario’s. Met een capaciteitsraming en fasering van je capaciteit. Het geeft je houvast voor de toekomst. Een duidelijk kader voor de toekomst. Vertrouwen in het ondernemen.
Leverancier worden van de Olympische Spelen in Parijs, dat is de ambitie die ik in Business Roadmaps heb formuleerd. Met een concrete Roadmap hoe ik dat kan bereiken. Daarmee hebben we de lat voor onszelf hoog gelegd. Eigenlijk is het niet eens zo relevant of je dit doel haalt. Het gaat om het proces van de ontwikkeling en het doel verplicht je continu en planmatig aan die ontwikkeling te werken.
Joep van de Voort
BrandCare

Hoe wordt het programma aangeboden?

online doe-het-zelf
  • Volg de aanpak volgens de bijgeleverde documentatie
  • Onbeperkte begeleiding via het online forum
  • Ontmoet gelijkgestemde ondernemers die op dezelfde wijze aan hun groei werken
1-op-1 begeleiding
  • Volg de aanpak volgens de bijgeleverde documentatie
  • Onbeperkte begeleiding via het online forum
  • Ontmoet gelijkgestemde ondernemers die op dezelfde wijze aan hun groei werken
groepsprogramma
  • Volg de aanpak volgens de bijgeleverde documentatie
  • Onbeperkte begeleiding via het online forum
  • Ontmoet gelijkgestemde ondernemers die op dezelfde wijze aan hun groei werken